ارتباط با ما

آدرس دفتر مرکزی کرمان خ شریعتی جنب بانک سپه مرکزی مجتمع صنایع پزشکی کرمان      کد پستی : ۹۶۷۴۷-۷۶۱۳۹

 

تلفن دفتر مرکزی :    ٣٣١٢٤٨١٤-٠٣٤(خط ویژه) 

 

روابط عمومی info[at]fmsupport.ir

بخش بازرگانی trading[at]fmsupport.ir

ایمیل مدیر manag[at]fmsupport.ir